Een dak heeft net zoals andere gebouwonderdelen periodiek onderhoud nodig. Indien dat onderhoud niet wordt uitgevoerd is de kans groot dat er vroegtijdig schade ontstaat. Bovendien kunnen de risico’s van gevolgschade aan overige bouwdelen en /of inboedel daarmee worden verkleind. Door het geven van een onderhouds- en gebruiksadvies weet de opdrachtgever wat hij wel en niet moet doen om lang plezier van zijn investering te hebben. Een onderhoudscontract met een dakbedekkingsbedrijf neemt die zorg van hem weg.

Oorzaak van een schade kan een verstopte afvoer zijn (bladeren, tennisbal) of een lekkage door een losse overlap waardoor water in de dakbedekkingsconstructie kan komen. De frequentie van het onderhoud is sterk afhankelijk van de omgeving rond het dak. In een gebied met bomen zullen de afvoeren vaker moeten worden schoongemaakt dan op een dak in de polder. Het ontwerp van het dak (hoogte, afmetingen, afschot) speelt hierbij ook een rol. Het soort onderhoud hangt af van de conditie van het dak. In het onderhoudscontract dient goed te zijn omschreven welke werkzaamheden onder het contract vallen en welke zaken als extra werk gelden. Ook kunnen bepaalde zaken onder de garantie vallen.